Poniżej zamieściliśmy film promujący Wydział Medycyny Weterynarynej i Nauk o Zwierzętach (dawniej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Film przedstawia działalność wydziału oraz jednostek towarzyszących. Na jednym z ujęć pojawiły się również placówki doświadczalne – między innymi Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie czy Stacja Terenowa w Stobnicy. Film jest dostępny […]