Zapraszamy do zakupu zezwoleń na połów ryb spod lodu na rok 2019. w siedzibie ZDTPPiA w Muchocinie w godzinach od 9.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku) oraz od 8.30 do 10.00 (w soboty) przez przelew internetowy – wówczas należy wpisać następujące dane: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury Muchocin 20 […]