W minioną niedzielę odbyła się impreza edukacyjna w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, o której pisaliśmy tutaj. Mimo deszczowej aury, wystawy i stoiska organizatorów odwiedziło wielu chętnych. W ofercie imprezy znalazły się prelekcje o rybołóstwie i leśnictwie, nauka łowienia ryb dla dzieci czy warsztaty wikliniarskie. Spośród wielu atrakcji swoje miejsce miała również wystawa ryb zorganizowana przez pracowników  Zakładu Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury w Poznaniu oraz Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia oraz zapraszamy za rok!
                                       
Muzeum Młynarstwa w Jaraczu:
Zespół organizatorów z ZRŚiA w Poznaniu i ZDTPPiA w Muchocinie:
od lewej: mgr Krzysztof Florczyk z córką Anią, mgr Mateusz Rawski, dr inż. Janusz Golski, dr hab. Jan Mazurkiewcz oraz inż. Angela Bressan i mgr inż. Grażyna Florczyk (poniżej).
od lewej: mgr Krzysztof Florczyk, mgr Mateusz Rawski, dr inż. Janusz Golski, mgr Lilianna Hoffmann, dr hab. Jan Mazurkiewcz oraz inż. Angela Bressan.
Na wystawie zaprezentowano kilka gatunków ryb, a w tym okonie, jesiotry syberyjskie i brzany. Dodatkową atrakcją były ryby ozdobne – barwna odmiana jazia (orfa) oraz złote karasie.
Okonie (Perca fluviatilis) tworzące zwartą grupę:
Złote rybki (Carassius auratus auratus):
Barwna odmiana jazia – orfa (Leuciscus idus):
Jesiotry syberyjskie (Acipenser baeri):
Goście zwiedzający wystawę:
Wystawa przykuła uwagę także tych najmłodszych zwiedzających:
Tutaj mgr Mateusz Rawski opowiada o biologii węża pseudokoralowego (Lampropeltis triangulum), którego charakterystyczną cechą jest upodobnienie do jadowitego węża koralowego (Micrurus fulvius):
Do udziału w wystawie zaprosiliśmy również panią Angelę Bressan, która obecnie odbywa praktyki w Polsce w ramach umowy, jaką zawarł Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytet w Padwie.