Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi artykułami z wielkopolskiej prasy, dotyczącymi nagrody Urzędu Marszałkowskiego za projekt przywrócenia populacji siei i sielawy.
Link do artykułów: KLIK