Powrót do strony głównej

Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie

Historia Zakładu Doświadczalnego sięga końca lat 70-tych XX w., kiedy to przystąpiono do rozpatrzenia możliwości przeniesienia wcześniej planowanych inwestycji w Zakładzie Doświadczalnym w Gorzyniu do Muchocina. W tym celu, w 1988 roku pełnomocnik rektora ds. Rolniczych i Leśnych Zakładów Doświadczalnych przeznaczył budynek wraz z wylęgarnią i stawkami doświadczalnymi na badania prowadzone (wówczas) w Katedrze Rybactwa Śródlądowego. Utworzenie zakładu wynikało także ze względu na stale rozwijający się sektor hodowli i żywienia ryb.

Kalendarium stacji badawczej w Muchocinie:

  • 1977 – plan przeniesienia inwestycji z RZD Gorzyń do placówki utworzonej w Muchocinie,
  • 1978 – zespół Katedry opracowuje projekt wylęgarni oraz stawów doswiadczalnych,
  • 1984 – przeniesienie Stacji z Gorzynia do Muchocina,
  • 1987 – ukończenie I etapu budowy,
  • 1989 – ukończenie II etapu budowy.

Od 1993 roku w Zakładzie Doświadczalnym w Muchocinie są prowadzone badania, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i technologii. Opowiada o tym m. in. dr hab. Jan Mazurkiewicz:

Poniżej znajduje się także krótka galeria zdjęć z działalności Zakładu Doświadczalnego w Muchocinie.