For english – look at the below text colour.
Tak jak pisaliśmy o tym w poprzednim poście (tutaj), naszą stację doświadczalną odwiedziła ostatnio studentka z Uniwersytetu w Padwie, pani Angela Bressan. Pani Angela przebywa na praktykach w ramach umowy, jaką zawarł Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytet w Padwie.
As we wrote about it in our previous post (here)Experimental Station of Feed Technology Production and Aquaculture in Muchocin was recently visited by a Mrs Angela Bressan – a student from the University of Padova. Mrs Angela is in the middle of her practical classes according to the agreement with the Department of Veterinary Medicine and Animal Sciences at the Poznań University of Life Sciences and the University of Padova.
Pani Angela spędziła w Muchocinie cztery dni, w dniach od 10 do 13 kwietnia br. Podczas pobytu studentka z Włoch miała okazję wziąć udział w wielu pracach rybackich, między innymi w tarle jazia (Leuciscus idus) i jego barwnej odmiany, orfy oraz w zarybianiu okolicznych stawów należących do ZDTPPiA narybkiem karasia pospolitego (Carassius carassius). W wolnym czasie, pani Angela brała udział w karmieniu ryb oraz drobnych pracach rybackich. Dodatkowo pracownicy zakładu doświadczalnego zaprezentowali okolice Muchocina – a w tym jezioro Winna Góra – oraz wody należące do ZDTPPiA. Była okazja również do obejrzenia jednego z rodzimych gatunków owiec, tj. wrzosówki.
Mrs Angela spent four days in Muchocin – from 10th to 13th of April. During visitation, Mrs Angela participated in many fishing works, including the fertilization of ide (Leuciscus idus) and restocking ponds belonging to the experimental station using a crucian carp fry (Carassius carassius). In the meantime, Mrs Angela was involved in fish feeding and participated in other fishing works. In addition, the employees of the experimental station showed the area around the Muchocin village. We went to the Winna Gora lake and other water bodies belonging to experimental station. We also showed our italian student a population of native sheep species in Poland – a heather sheep (editor’s translation).
Autorem wiekszości zdjęć jest pani Angela (za co chcielibyśmy podziękować), która wykonała również filmy z udziałem naszych okazów za pomocą kamery sportowej. O efektach jej pracy powiadomimy wkrótce na stronie. Tymczasem zapraszamy na krótką fotorelację z wizyty włoskiej studentki w Muchocinie.
Most of the below photos were taken by Mrs Angela (we are grateful for that). She also prepared movies (using a wide-angle, action camera) with our specimens. We will notify you about the results of her work on the website soon. Meanwhile, we would like to show a short photo report from the visitation of an italian student in Experimental Station of Feed Technology Production and Aquaculture in Muchocin.
                                       
Tarło jazia przeprowadziliśmy wraz z naszym studentem inż. Janem Banaszakiem oraz doktorantką mgr Lilianną Hoffmann.
Students (from the left: Eng. Jan Banaszak, Eng. Angela Bressan and PhD student Lilianna Hoffmann) during the ide fertilization.
Efekty wspólnej pracy – słoje Weissa z ikrą:
Results of our work – a Weiss glasses with ide eggs:
Następnego dnia odbyły się odłowy karasia ze stawków doświadczalnych zlokalizowanych na terenie zakładu:
Next day, the crucian carp catches were made from the experimental ponds:
W czasie wolnym była okazja do obejrzenia okolicy…
In the free time, there was a chance to see the Muchocin village…
… oraz zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z jesiotrem syberyjskim:
… and memorable photos were taken with our Siberian sturgeon:
Na zdjęcia załapała się również mała Ania:
Little Ania was also photographed by the camera:
Przydatne linki:
  • strona internetowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: KLIK
  • strona internetowa Uniwersytetu w Padwie: KLIK
Useful links:

  • Poznań University of Life Sciences website: CLICK

  • University of Padova website: CLICK