Przyszli rybacy z klasy I i III Zespołu Szkół w Sierakowie odwiedzili Zakład Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie. Podczas zajęć brali udział w sztucznym tarle szczupaka, przygotowali narybek certy do transportu oraz odławiali z zimochowu tarlaki brzany. Dzień z dużą dawką wiedzy zastosowanej w praktyce.