Zapraszamy do zakupu zezwoleń na połów ryb spod lodu na rok 2019.
  • w siedzibie ZDTPPiA w Muchocinie w godzinach od 9.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku) oraz od 8.30 do 10.00 (w soboty)
  • przez przelew internetowy – wówczas należy wpisać następujące dane:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zakład Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury
Muchocin 20
64-400 Międzychód
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko i nazwa jeziora na które zostało wykupione zezwolenie
Konto: BZ WBK 93 1090 1388 0000 0001 1540 3713
Opłata za korzystanie z łowisk wynosi:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Krzysztofa Florczyka pod numerem telefonu: 502 845 485.