Powrót do strony głównej Powrót do zakładki Media  Powrót do zakładki Galeria

Jaź (Leuciscus idus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Posiada wydłużone, wrzecionowate ciało oraz otwór gębowy końcowy. Powyżej linii bocznej ciało jazia jest szaroniebieskie lub ciemnozielone, natomiast poniżej – jasne, z białożółtym brzuchem. Płetwy mają zabarwienie czerwonawe, szczególnie płetwy parzyste i płetwa odbytowa. Jaź zasiedla głównie wody płynące o mulistym, piaszczystym lub kamienistym dnie, obficie pokrytym roślinnością. Odżywia się roślinami, larwami owadów i mięczakami. Osobniki tego gatunku przystępują do tarła w kwietniu i maju. Na zmniejszoną liczebność tego gatunku ma wpływ zanieczyszczenie i regulacja rzek.