Powrót do strony głównej

Zachęcamy do zapoznania się badaniami realizowanymi w Zakładzie Doświadczalnym w Muchocinie.

Publikacje w czasopismach zagranicznych

The effects of diet and feeding techniques on growth factors and meat quality of common carp (Cyprinus carpio), Iranian Journal of Fisheries Sciences 16(2): 639-653

KLIK

Growth performance, feed intake and morphology of juvenile European catfish, Silurus glanis (L.) fed diets containing different protein and lipid levels, Aquaculture International 2014, 22 (1): 205-214 

KLIK

Cold-pressed rapeseed cake as a component of the diet of common carp (Cyprinus carpio L.): effects on growth, nutrient utilization, body composition and meat quality, Aquaculture Nutrition 2014, 17(4): 387-394 

KLIK

Partial substitution of fish meal with soybean protein concentrate and extracted rapeseed meal in the diet of sterlet (Acipenser ruthenus), Journal of Applied Ichthyology 2006, 22(1): 298-302

KLIK

Publikacje w czasopismach krajowych

Zastosowanie probiotycznego dodatku paszowego w chowie karpi, Komunikaty Rybackie 2(157): 14-21

KLIK

Effects of incorporating in diets cold-pressed rapeseed cake on the growth performance, nutrient utilization, and body composition of common carp (Cyprinus carpio L.), Archives of Polish Fisheries 2015, 23: 113-120

KLIK

Utilization of domestic plant components in diets for common carp Cyprinus carpio L., Archives of Polish Fisheries 2009, 17: 5-39

KLIK

Evaluation of selected feeds differing in dietary lipids levels in feeding juveniles of wels catfish, Silurus glanis L., Acta Ichthyologica Et Piscatoria 2008, 38(2): 91–96

KLIK

The effect of experimental starters on morphological changes in the intestine and liver of common carp (Cyprinus carpio L.) larvae reared under controlled conditions, Archives of Polish Fisheries 2006, 14(1): 67-83 

KLIK

Supplementing the feed of common carp (Cyprinus carpio L.) juveniles with the biosaf probiotic, Archives of Polish Fisheries 2005, 13(2): 171-180

KLIK

Effect of betafin addition on selected indices of carp fry rearing in ponds, Archives of Polish Fisheries 1999, 7(2): 321-328 

KLIK

Katarzyna Sierpowska

Temat:

Wybiórczość siedliskowa ryb w jeziorach eutroficznych o zróżnicowanej presji biotycznej i antropogenicznej.

Cel:
  • poznanie struktury przestrzennej zespołów ryb w jeziorach eutroficznych
  • określenie wpływu stref jeziora oraz warunków siedliskowych na strukturę zespołów ryb
  • określenie wpływu stref jeziora oraz warunków siedliskowych na strukturę zespołów ryb
  • określenie wpływu sezonu na strukturę zespołów ryb
Metody:
  • swedish standard methods for sampling freshwater fish with multi-mesh gillnets” (Europejska Norma EN 14757)
  • uzupełnienie standardowych sieci panelowych typu Nordic o dodatkowe sieci o wielkości oczek sieci od 60 do 100 mm
Znaczenie projektu:
Istnieje zapotrzebowanie na stworzenie wskaźników do oceny stanu ekologicznego wód lenitycznych.  Wskaźniki takie jak IBI Index of Biotic Integrity (Karr 1981) czy EFI+ European Fish Index wykorzystywane są do określania stanu ekologiczne wód na podstawie ichtiofauny rzek. Otrzymane wyniki mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu odpowiedników wskaźników IBI i EFi+ dla jezior.