Powrót do strony głównej Powrót do zakładki Strefa użytkownika 

Oferta badawcza

badania w obszarze żywienia ryb (efektywność żywieniowa pasz, strawność i przyswajalność pasz, mikrobiom przewodu pokarmowego),

testy wzrostowe komercyjnych pasz dla akwakultury,

badania przedrejestracyjne dodatków i komponentów paszowych zgodnie z oficjalnymi zaleceniami, np. EFSA,

opracowanie pasz dla nowych gatunków w akwakulturze,

opracowanie programów i strategii żywienia w akwakulturze,

inwentaryzacja ichtiologiczna wód powierzchniowych (odłowy badawcze lub kontrolne ryb w rzekach, jeziorach, zbiornikach zaporowych),

ekspertyzy dotyczące ichtiofauny oraz rybackiego zagospodarowania jezior, stawów i innych zbiorników wodnych.

Oferta sprzedaży

materiał zarybieniowy dla rzek: troć wędrowna, pstrąg potokowy, lipień, certa, kleń, jaź,

materiał zarybieniowy dla jezior: szczupak, sum, sandacz, karaś, lin, karp pełnołuski,

materiał obsadowy dla stawów: szczupak, sum, sandacz, karaś, lin, karp, amur, jesiotr syberyjski,

ryby ozdobne: koi, orfa, karaś złota rybka.

 W razie jakikolwiek pytań zachęcamy do kontaktu drogą mailową (karp@up.poznan.pl) lub poprzez zakładkę „Kontakt”