UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY TECHNOLOGII PRODUKCJI PASZ I AKWAKULTURY W MUCHOCINIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH LOKALIZACJA: Województwo Wielkopolskie, gm. Międzychód, obręb Muchocin: – grunty orne na działkach o numerach ewidencyjnych: 426, 16/32, 73/4, 33/5, 26/3, 28, 47, o łącznej powierzchni 113,4100 ha; – trwałe użytki zielone (TUZ) na działkach […]