Innowacyjny system rozrodu i wychowu karpiowatych ryb reofilnych w biologicznie efektywnej i niskoemisyjnej akwakulturze zachowawczej Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu współpracując z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu Zakładem Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinieinformuje realizacji operacji w ramach działania 2.1 „Innowacje”, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia […]