„UTRZYMANIE I ODBUDOWA POPULACJI SIELAWY W WYBRANYCH JEZIORACH POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO REALIZOWANA PRZEZ ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY TECHNOLOGII PRODUKCJI PASZ I AKWAKULTURY W MUCHOCINIE” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Celem projektu jest aktywna ochrona sielawy (Coregonus albula) – utrzymanie i odbudowa jej populacji poprzez zarybienie wybranych jezior materiałem wyprodukowanym w warunkach akwakultury. […]