Zespół Szkół w Sierakowie im. prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego Gmina Sieraków współpracując z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu Zakładem Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinieinformuje realizacji operacji w ramach działania 1.13. „Innowacje”, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 zawartego […]