Informacja o inwestycji dofinansowanej z funduszy Unii Europejskiej