Sprzedajemy zezwolenia wędkarskie oraz udostępniamy 155 ha łowisk.